TRANSACID – Kemiska och korrosiva produkter/ Transportslangar

Användningsområde

Sug- och tryckslang för nästan alla korrosiva kemikalier, starka syror,högaromatiska lösningar, oxiderade eller klorerade lösningar, aromatiska

kolväten etc.

För avlastning från tankbilar och järnvägstankvagnar, såväl som för stationära och mobila installationer inom kemisk industri.

Egenskaper

En mångsidig slang för många olika kemikalier. Slangkonstruktionen ger en utmärkt böjningsradie. Slät innertub för lättare rengöring (upp till +140°C under högst 30 minuter). Utomordentligt åldrings-, väder- och ozonbeständigt. Optimal beständighet mot nötning och kemikalier.