Underlag för kabelvindor

En affisch som visar de olika delarna av en brandsläckare.
Öppna PDF Filen

Underlag för slangvinda

Ett rött och vitt pappersark med orden autorel ad.
Öppna PDF Filen

Underlag för swivels

Ett ark som visar komponenterna i en maskin, med särskilt fokus på slang- eller kabelrullar.
Öppna PDF Filen