CHEMIKLER EPDM – Kemikalier och korrosiva produkter/Förflyttning

Användningsområde

Sug- och tryckslang för måttligt korrosiva kemikalier, ketoner, alkoholer och syror. För lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg.

EX