Starkler – Vatten/Rengöring

Industrislang för vatten och rengöring.

En mycket allsidig kvalitetsslang för rengöring och spolning. Utmärkt för såväl kallt som varmt vatten och flertalet kemikalier (se kemikalietabell för EPDM). Används inom lantbruk, industrier och off-shore

Egenskaper

Utmärkta väder- och åldringsegenskaper. Temperaturtålig och bra köldflexibilitet (- 30 °C till + 100 °C).  Stort urval av dimensioner. Utmärkt nötning- och slitagebeständighet. Klarar de vanligast förekommande kemikalierna.