AG1000 HT – Avgasslang

För utsugning av avgaser från motorfordon och andra heta rökgaser, Lämplig för alla typer av upprullare, takbaserade upphängningsanordningar

och avgasutsugning i garage, verkstäder, uppställningsanläggningar mm.

Kategori: Etikett: