Livsmedelsslang och för Industriell rengöring FDA 25/37

Användningsområde:

Rengöringsslang för varmvatten och ånga upp till +160°C. Perfekt för livsmedelsindustrin. Även lämplig för flytande livsmedel – vin, mjölk, öl, vatten och soda.