Fjärrstyrning och automatik

De motordrivna slangupprullarna kan med fördel styras via fjärrkontroll eller via annan styrutrustning.

Vi kan leverera kompletta lösningar för automation.

Hör av er till: 072 5020400