Trum hanterings verktyg

För aktivering av säkerhetsanordningarna:

lätt och praktiskt verktyg för att aktivera stativsäkerheten enheter, för att ersätta trummorna lagringssystemet samtidigt som de andra trummor i säkert läge.