« Return to Previous Page

THE101K – Hypress Longlife

THE101K – Hypress Longlife

Kr


Hypress Longlife.

Är designade och konstruerade särskilt för konstant användning i överföringen av mineraloljor och alternativa bränslen såsom biodiesel, bio olje blandningar, Glykol, etanol och etanolblandningar. Den är därför idealisk för användning i överföringen av kommersiella bensin, dieselbränslen, oljor och andra petroleumprodukter. Pumpstationer, tankbilar och terminaler.


Category: .
Tag: .
Autoreel AB Tel: +46 (0) 72 5020400 - Email. info@autoreel.se
preloader