Svängfäste för golv eller tak monterade vindor som kan rotera 340°