Svets/Gas slang -20 bar – Ø6,3 orange/blå OX/Propan – ISO 3821 (EN 559)

Svetsgas slang för Propan och Syrgas

Blå slang – en flexibel slang för transport av syre med luft (syrehalt > 20%), för svetsning
och skärning, för bågsvetsning med skyddsgas och relaterade processer. Orange slang – en
flexibel slang för transport av flytande gas (LPG) för svetsning och skärning. Också lämplig
för CNG-, metylacetylen- och propandienblandningar (MPS).