Kolvpumpar för olja, fett, glykol och kem.

Vi kan erbjuda ett stort sortiment av pumpar för hantering av vätskor, olja, fett, glykol, spolarvätska och urea.

Våra pneumatiska kolvpumpar är idealiska inom ett antal olika områden och användningssätt. Pneumatiska kolvpumpar är kompatibla för ett flertal olika typer av vätskor som vatten, borrslam, mineral- eller vegetabiliska oljor, frätande vätskor eller avlopp.

För mer information kontakta oss.

Kategori: Etikett: