Trumaxlar – små

SMÅ AXLAR (KOD 00156.000-30)

Finns i zinkbelagda rör 30×8 mm, utrustade med blockerande krage med tvättmaskin och hartsbussningar för trummor med ett mindre hål än det vanliga.