Tag Archives: Autoreel AB – LOUK AB

Autoreel AB

Autoreel slang & kabeluprullare

LOUK AB som är ett konsult och utvecklingsbolag med inriktning på att utveckla kundanpassade slang och kabel vindor startar Autoreel AB för att via ett antal starka agenturer förse marknaden med standard slang och kabel upprullare. Tänkta kunder är verkstads industrin, transport, gruv- och skogs-industrin, kemikalie och processindustrin, reningsverk och företag som håller på med […]