Louk AB – Autoreels moder bolag – har tillsammans med externa företag inom elektronik utvecklat motordrivna kabelupprullare för olika ändamål med både enkel och avancerad styrning. Flera olika modeller är under framtagning. För mer information kontakta Dan Persson 072 5020400.

Scroll Up