Category Archives: Nyheter

Ny Agentur – CEF

Agentur CEF

Specialister på hantering av kabel från trumma. CEF sattes upp i Florens i slutet av 70-talet som ett resultat av samarbetet mellan Silvio Fedi, en entreprenör specialiserad på elektriska installationer, och Giorgio Bandinelli, en skicklig metallmekaniker. Det ursprungliga kontoret var beläget i Florens, där Silvio Fedi sålde de produkter som tillverkades på Ferrone, vilket var […]

Ny agentur – tryckluft

Ny agentur tryckluft

Vi satsar nu på en ny agentur för professionell tryckluftshantering. Det innebär ett större sortiment och ett mer komplett sortiment för trycklufts distribution. Vi skall kunna leverera rörsystem och kopplingar, manometrar, slangvindor, snabbkopplingar mm. Vi kommer även att leverera system för hantering av kvävgas på liknande sätt. Allt mycket professionellt och gjort för att man […]

Autoreel AB

Autoreel slang & kabeluprullare

LOUK AB som är ett konsult och utvecklingsbolag med inriktning på att utveckla kundanpassade slang och kabel vindor startar Autoreel AB för att via ett antal starka agenturer förse marknaden med standard slang och kabel upprullare. Tänkta kunder är verkstads industrin, transport, gruv- och skogs-industrin, kemikalie och processindustrin, reningsverk och företag som håller på med […]