FF 6 Flatslangsvindan -NYHET

Fast Freddy  – en ny manuell upprullare som är stabil och flyttbar. Passar till de som har behov av att rulla upp flatslang, kabel, och vanlig slang med eller utan kopplingar.

Rulla upp slangen och haka av den från vindan för att rulla upp nästa slang eller kabel. Mycket lättanvänd och praktisk.

Se filmen.